Om Skipnes Byggservice 


SKIPNES BYGGSERVICE AS Ble etablert i 2004.

Vi er et lite allsidig firma som legger vår ære i å utøve godt håndverk på alle nivåer, og å følge etiske, så vel som lovbestemte retningslinjer i alt det vi gjør.
Vi legger vekt på god og personlig kontakt og oppfølging av våre kunder.
Er behjelpelig med å utforme forslag til utforming og løsninger på ulike byggverk/ konstruksjoner, i samarbeid med kunden.
Vi tar helse,miljø og sikkerhetsarbeidet på alvor, og har en nullvisjon om skader og ulykker på arbeidsstedet.Kompetanse:


30 års variert og allsidig erfaring i faget.

Div. kurs:


  • stillaser
  • varme arbeider
  • liftsertifisert
  • branntetting
  • lydtetting
  • osvSKIPNES BYGGSERVICE AS - NÅR SLUTTRESULTATET TELLER !